Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Văn phòng Đảng ủyPetrolimex Hà Nội
10:41' SA - Thứ tư, 10/07/2019

Trong hai ngày 08 và 09 tháng 7 năm 2019, Đảng bộ Công ty Xăng dầu khu vực I (Petrolimex Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Với nội dung chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổ chức tuyên truyền hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lưu Tiến Dũng–UV Ban thường vụ phụ trách công tác Tuyên giáo của Đảng ủy Công ty, Phó Giám đốc Công ty cùng 384 đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

abc


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Giáo sư Hoàng Chí Bảo – Chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.


Đồng chí Giáo sư Hoàng Chí Bảo – Chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019Đồng chí Lưu Tiến Dũng- Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị, các Đảng viên được nâng cao nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị đã quán triệt về Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân; về đạo đức cách mạng, về chăm lo, bồi dưỡng các thế hệ cách mạng.

Hội nghị đã giúp toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Công ty nắm được nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng thời vận dụng vào thực tiễn công việc, để Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống và đạt được nhiều kết quả.

Bản đồ CHXD Petrolimex

Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn