Hoạt động VH & XH | 28/09/2023

Triển khai hoạt động "tìm hiểu, tuyên truyền nâng cao kỹ năng quản lý, nghiệp vụ" cho đoàn viên- người lao động.

Thực hiện Kế hoạch triển khai chương trình công tác Công đoàn năm 2023; để tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; được sự thống nhất của Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh xăng dầu Hà Nội; trên cơ sở thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), Công đoàn Chi nhánh đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động “Tìm hiểu, tuyên truyền nâng cao kỹ năng quản lý, nghiệp vụ” cho đoàn viên- người lao động (ĐV-NLĐ).

LĨNH VỰC KINH DOANH