Hoạt động VH & XH | 27/11/2023

Ba đội thi tranh tài tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm

Chiều ngày 26/11/2023 tại Nhà hát lớn TP. Hải Phòng diễn ra Vòng Chung kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” năm 2023. Tham gia tranh tài tại Vòng chung kết là 03 đội thi xuất sắc với tổng số điểm cao nhất tại vòng Cơ sở, gồm: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, Công ty Xăng dầu Khu vực I - Công ty TNHH MTV, và Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng.

LĨNH VỰC KINH DOANH